Як відомо, у сфері медицини в першу чергу конфіденційною є інформа­ція щодо пацієнтів. Перелік відомостей, що не підлягають розголошенню ви­значено статтею 286 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) та статтею 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII…Серед них: факт звернення за медичною до­помогою, медичне обстеження, Огляд та його результати, стан здоров’я паці­єнта, діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження (інтимна та сімейна сторони життя). Розголошення такої інформації персоналом медич­них закладів може привести до застосування юридичної відповідальності до самого роботодавця.